รู้จักมาตรฐาน IP กันแล้วหรือยัง

0

“รู้จักมาตรฐาน IP กันแล้วหรือยัง ก้อเป็นที่รู้กัน เดี๋ยวนี้สมาร์ทวอทช์เริ่มได้รับความนิยมแพร่หลายมากขึ้น ซึ่งแน่นอนด้วยหลายคนยังสงสัยถึงเรื่องของประสิทธิภาพในการกันน้ำ เพราะแม้จะเป็นนาฬิกาเหมือนกัน แต่ด้วยการที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วย ทำให้มาตรฐานการกันน้ำของสมาร์ทวอทช์ กับนาฬิกาทั่วไป ไม่เหมือนกัน”

รู้จักมาตรฐาน IP กันแล้วหรือยัง
- Advertisement -

รู้จักมาตรฐาน IP กันแล้วหรือยัง

โดยทั่วไปแล้วสมาร์ทวอทช์มักจะมีมาตรฐานการกันน้ำในลักษณะที่ใกล้เคียงกับพวกสมาร์ทโฟน โดยใช้มาตรฐานของ IP Code เป็นตัวบ่งบอกความสามารถในการทำอะไรสักอย่างหนึ่งของอุปกรณ์ชิ้นนั้นๆ  เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถที่จะได้รับทราบถึงขีดความสามารถของอุปกรณ์

IP ก็คือ ค่ามาตรฐานการป้องกัน ซึ่งจะเป็นค่าแสดงระดับการป้องกันของกล่อง แผงไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ไฟฟ้านั่นเองครับ โดยที่ค่า IP นั้นจะแสดงด้วยตัวเลข 4 หลัก คือ IPXXXX โดยที่ตัวเลขหลักแรกจะหมายถึงการป้องกันจากของแข็ง ซึ่งจะมีตั้งแต่ 0-6 ส่วนตัวเลขหลักที่ 2 จะหมายถึงการป้องกันจากของเหลว ซึ่งจะมีตั้งแต่ 0-8 ส่วนตัวที่ 3 หมายถึงความต้านตานต่อการกระแทกในเชิงกลไก และหลักสุดท้ายเป็นออพชั่นที่จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับผู้ผลิต โดยจะใช้ตัวหนังสือแทนตัวเลข

อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบัน มาตรฐาน IP Code จะแสดงแค่ 2 หลักเท่านั้น โดยส่วนที่ 3 และ 4 ได้มีการยกเลิกการใช้งานไปแล้ว

คราวนี้มาดูตัวเลขในแต่ละหลักกันดูบ้างว่ามีความหมายว่าอย่างไรบ้างตามการทดสอบ ซึ่งในกรณีของหลักแรกนั้นจะแบ่งออกเป็นเช่นนี้

  1.  มีการป้องกันจากของแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่า 50 มม. ขึ้นไป
  2.  มีการป้องกันจากของแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่า 12 มม. ขึ้นไป
  3.  มีการป้องกันจากของแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่า 2.5 มม. ขึ้นไป
  4.  มีการป้องกันจากของแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่า 1 มม.
  5.  มีการป้องกันจากฝุ่นผงละออง แต่ต้องเป็นฝุ่นละอองของสารที่ไม่ทำให้เกิดอันตราย
  6.  มีการป้องกันจากฝุ่นผงละอองของสารที่อาจทำให้เกิดการกัดกร่อน หรือเป็นอันตรายได้

แต่ในกรณีของสมาร์ทวอทช์ตัวเลขหลักแรกจะไม่มีก็เลยแทนค่าด้วย X ก็เลยเป็น IPX แล้วตามด้วยตัวเลข

0 = ไม่กันน้ำเลย
1 = กันฝนตกพรำๆ ในปริมาณ 1 มิลลิเมตรได้เป็นเวลา 10 นาที
2 = กันฝนตกปรกติ เทียบเท่ากับปริมาณฝนตก 3 มิลลิเมตร (ฝนตกจากด้านบน มุมไม่เกิน 15 องศา)
3 = กันฝน กันน้ำกระเด็นใส่ (จากด้านบน มุมไม่เกิน 60 องศา) โดยอัตราน้ำไหล 10 ลิตร/นาที
4 = กันน้ำกระเด็นใส่ได้ในทุกทิศทาง
5 = กันน้ำฉีดใส่ได้ในทุกทิศทาง (การทดสอบเพิ่มเรื่องแรงดันน้ำที่ฉีดใส่)
6 = กันน้ำระดับที่มาจากทุกทิศทางเหมือนกับทะเล
7 = อยู่ในน้ำได้ชั่วคราว สามารถแช่ในน้ำได้ 30 นาทีที่ระดับความลึก 1 เมตร
8 = ใช้งานใต้น้ำได้ (ผู้ผลิตต้องระบุระดับความลึก)