Cartier Women’s Initiative โปรเจ็กต์เพื่อผู้หญิงมากความสามารถเปิดรับสมัครถึงสิ้นมิ.ย.นี้

0

Cartier (คาร์เทียร์) เผยความสำเร็จครบรอบ 15 ปี โครงการ “Cartier Women’s Initiative” ส่งเสริมให้ผู้หญิงสร้างธุรกิจเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลก พร้อมเปิดรับผู้เข้าร่วมโครงการประจำปี 2023 ให้นักธุรกิจหญิงไทยเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2565

- Advertisement -

Cartier Women’s Initiative

Cartier Women’s Initiative โปรเจ็กต์เพื่อผู้หญิงมากความสามารถเปิดรับสมัครถึงสิ้น มิ.ย.นี้

คาร์เทียร์ ​(Cartier) แบรนด์เครื่องประดับสัญชาติฝรั่งเศสเผยแพร่รายงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปีของ “Cartier Women’s Initiative” โครงการสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพของผู้หญิงให้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับโลก พร้อมมอบรางวัล Impact Awards หรือรางวัลการสร้างธุรกิจที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญให้แก่ผู้ประกอบการหญิงทั่วโลกประจำปี 2022 และเปิดรับผู้เข้าร่วมโครงการ Cartier Women’s Initiative ประจำปี 2023 ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2565

นับตั้งแต่ปี 2549 โครงการ Cartier Women’s Initiative ช่วยขับเคลื่อนพร้อมทั้งส่งเสริมผู้ประกอบการหญิงให้บรรลุศักยภาพสูงสุด พร้อมทั้งให้การสนับสนุนทุนทรัพย์ รวมถึงการสนับสนุนด้านสังคมและด้านบุคลากรเพื่อต่อยอดธุรกิจและสร้างทักษะความเป็นผู้นำ เปิดกว้างแก่ธุรกิจที่มีผู้หญิงเป็นผู้บริหารงานและเป็นเจ้าของกิจการจากทุกประเทศ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ธุรกิจทุกประเภทที่มีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกที่แข็งแกร่งต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา โครงการ Cartier Women’s Initiative ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการหญิงผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งหมด 262 รายจาก 62 ประเทศ และมอบทุนทรัพย์รวมกว่า 222.4 ล้านบาท (6.44 ล้านเหรียญสหรัฐ) เพื่อช่วยสนับสนุนธุรกิจ  โดยทุกธุรกิจมีจุดมุ่งหมายอันหนึ่งเดียว นั่นก็คือแก้ไขปัญหาอันเร่งด่วนของโลกใบนี้

หลังจากการเฉลิมฉลองการครบรอบ 15 ปีของโครงการ Cartier Women’s Initiative เมื่อวันสตรีสากลในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ณ World Expo เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โครงการ Cartier Women’s Initiative มุ่งมั่นหาหนทางที่จะขยายโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการที่สร้างความเปลี่ยนแปลงอันดีทั่วโลก เพื่อตอกย้ำและสร้างความมั่นใจว่าโครงการนี้ได้ดำเนินการควบคู่ไปกับ Ecosystem หรือระบบนิเวศของโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เกิดขึ้นอยู่เสมอ นอกจากนี้ เพื่อต่อยอดการเปลี่ยนแปลงอันสำคัญที่เกิดจากการดำเนินโครงการ Cartier Women’s Initiative จึงมอบรางวัล Impact Awards จำนวน 9 รางวัลเป็นครั้งแรกให้แก่อดีตผู้ได้รับการสนับสนุนจากโครงการที่ดำเนินธุรกิจที่สร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมหาศาล แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทการยกระดับคุณภาพชีวิต (Improving Lives) ประเภทการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Preserving the Planet) และประเภทการสร้างโอกาส (Creating Opportunities) ซึ่งรางวัลทั้ง 3 ประเภทมีพื้นฐานมาจากแผนพัฒนาด้านความยั่งยืนของสหประชาชาติ

โดยในปีนี้ โครงการ Cartier Women’s Initiative ที่กำลังเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการประจำปี 2023 ได้ขยายประเภทรางวัลเพิ่มขึ้น ได้แก่ Regional Award และ Thematic Award

Cartier Women’s Initiative

รางวัลประเภท Regional Awards

เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีและขยายการสนับสนุนไปยังหลายภูมิภาคมากขึ้น โครงการ Cartier Women’s Initiative ขยายประเภทรางวัลอีก 2 ภูมิภาค ได้แก่ ภูมิภาคแอฟริกา-ใต้ซาฮารา และภูมิภาคโอเชียเนีย โดยแต่ในทุกภูมิภาคจะมีผู้ที่มีสิทธิ์รับรางวัล ภูมิภาคละ 3 คน รวมทั้งหมด 27 ท่าน ที่จะเป็นตัวแทนของแต่ละภูมิภาคทั่วโลก ได้แก่ 1) ละตินอเมริกาและแคริบเบียน 2) อเมริกาเหนือ 3) ยุโรป 4) แอฟริกา-ใต้ซาฮารา 5) แอฟริกา 6) ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ 7) เอเชียตะวันออก 8) เอเชียใต้และเอเชียกลาง 9) โอเชียเนีย โดยรายชื่อผู้ชนะทั้ง 27 ท่านนี้จะประกาศผลในเดือนเมษายน 2566

รางวัลประเภท Thematic Awards: รางวัล Diversity, Equity และ Inclusion Award

รางวัล Thematic Award ประกอบด้วย รางวัล Science & Technology Pioneer Award ที่ริเริ่มขึ้นในปี 2564 และ รางวัล Diversity, Equity และ Inclusion Award ที่จัดตั้งในปีนี้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจการที่ออกแบบมาเพื่อลดช่องว่างของการเข้าถึง ผลลัพธ์และโอกาสสำหรับชุมชนด้อยโอกาสที่ไม่ได้รับการใส่ใจเท่าที่ควร และในขณะที่รางวัลอื่นๆ ของโครงการ Cartier Women’s Initiative อาทิ รางวัล Regional Award และ รางวัล Thematic Award มุ่งเน้นเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการหญิง รางวัล Diversity, Equity และ Inclusion Award เปิดกว้างแก่นักธุรกิจทั้งชายและหญิง

Cartier Women’s InitiativeCartier Women’s InitiativeCartier Women’s Initiative

รางวัล Science & Technology Pioneer Award และรางวัล Diversity, Equity และ Inclusion Award จะมีผู้ได้รับการคัดเลือกรางวัลละ 3 คน โดยรายชื่อผู้ชนะทั้งหมด 6 ท่านจะประกาศผลในเดือนเมษายน 2566

กระบวนการคัดเลือก

กระบวนการคัดเลือกแบ่งเป็น 2 รอบ ได้แก่ การคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล และการจัดลำดับการรับรางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 และรางวัลที่ 3

  • รอบที่ 1: เดือนเมษายน 2566  คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครจำนวน 3 ท่านจากรางวัลแต่ละประเภท
  • รอบที่ 2: เดือนพฤษภาคม 2566 คณะกรรมการคัดเลือกผู้ชนะลำดับที่หนึ่ง สอง และสาม โดยจะประกาศรางวัลในพิธีมอบรางวัล ผู้ชนะรางวัลที่ 1 จะได้รับเงินทุนสนับสนุนมูลค่า 3.4 ล้านบาท (100,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ), รางวัลที่ 2 จะได้รับเงินทุนสนับสนุนมูลค่า 2 ล้านบาท (60,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ) และรางวัลที่ 3 จะได้รับเงินทุนสนับสนุนมูลค่า 1 ล้านบาท (30,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ) ตามลำดับ
Cartier Women’s Initiative Cartier Women’s Initiative Cartier Women’s Initiative
Cartier Women’s Initiative Cartier Women’s Initiative

ผู้ได้รับรางวัลทั้ง 33 ท่าน (27 ท่านจากรางวัล Reginal Award และ 6 ท่านจาก Thematic Award) จะได้รับคำปรึกษาที่ตรงตามแต่ละธุรกิจ พื้นที่สื่อ และโอกาสในการเน็ตเวิร์กกิ้งนอกจากนี้ ยังจะได้เข้าร่วมโครงการ INSEAD Social Entrepreneurship Program ในสถานที่จริง และ/หรือ INSEAD Executive Education Program (การตอบรับเข้าร่วมโปรแกรมขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและเกณฑ์การคัดเลือกของ INSEAD)

คุณสมบัติของผู้สมัครโครงการ Cartier Women’s Initiative

โครงการ Cartier Women’s Initiative เปิดโอกาสให้ธุรกิจทุกประเภทที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมจากทั่วโลกเข้าร่วม โดยจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการดำเนินธุรกิจ: มีแบบจำลองธุรกิจที่ได้รับการรับรอง และดำเนินธุรกิจที่จดทะเบียนและมีใบอนุญาตถูกต้องมาเป็นเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 6 ปี โดยทางคาร์เทียร์มุ่งให้ความสำคัญกับบริษัทที่มีผู้ก่อตั้งและลูกจ้างเป็นเจ้าของกิจการเอง

2.สร้างรายได้: มีรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการมาเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี ณ วันที่สมัคร

3.การระดมทุน: สำหรับรางวัล Regional Awards ธุรกิจต้องไม่ได้มีทุนจากการเพิ่มจำนวนผู้ถือหุ้นมูลค่าเกิน 69 ล้านบาท (2 ล้านเหรียญสหรัฐ) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าธุรกิจที่ได้รับเลือกมีพัฒนาการในระดับที่ใกล้เคียงกัน

4.ก่อตั้งโดยผู้หญิง: เป็นธุรกิจที่ก่อตั้งโดยผู้หญิงที่มีสัดส่วนจำนวนหุ้นมากกว่า (หรือเท่ากับ) ผู้ก่อตั้งร่วมและต้องเป็นผู้หญิงที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารหลักของบริษัท ทั้งนี้คุณสมบัติในข้อนี้จะไม่ใช้ร่วมกับรางวัล Diversity Award และรางวัล Equity Inclusion Award

5.การสร้างความเปลี่ยนแปลง: ต้องมีเป้าหมายตรงกับอย่างน้อย 1 ใน 17 เป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals) ซึ่งรวมถึงหัวข้อในการพัฒนาที่เกี่ยวเนื่องกับภาคสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

6.ผลกำไร: ธุรกิจต้องมีความสามารถในการทำกำไรมากพอที่จะดำเนินธุรกิจและสามารถคืนกำไรส่วนหนึ่งให้กับเจ้าของธุรกิจ ธุรกิจที่ไม่แสวงหาผลกำไรไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ Cartier Women’s Initiative ในปี 2023 สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. (CEST) หรือเวลา 19.00 น. ตามเวลาประเทศไทย โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.cartierwomensinitiative.com/