Oris สานต่อพันธกิจร่วมจัดกิจกรรมดูแลสิ่งแวดล้อมในไทย

0

Oris ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติในประเทศไทย โดยสนับสนุนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมตลอดเดือนกรกฎาคมจนถึงกันยายนนี้ เพื่อเป็นการสานต่อ พันธกิจ Change for the Better ที่ต้องการดูแลสิ่งแวดล้อมทางทะเล โดยเฉพาะปัญหาขยะพลาสติกที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในทะเล

Oris สานต่อพันธกิจร่วมจัดกิจกรรมดูแลสิ่งแวดล้อมในไทย
Oris สานต่อพันธกิจร่วมจัดกิจกรรมดูแลสิ่งแวดล้อมในไทย

Oris สานต่อพันธกิจร่วมจัดกิจกรรมดูแลสิ่งแวดล้อมในไทย

- Advertisement -

Oris แบรนด์ผู้ผลิตนาฬิกาจักรกลสวิสอิสระ สานต่อพันธกิจ Change for the Better ที่ต้องการดูแลสิ่งแวดล้อมทางทะเล โดยเฉพาะปัญหาขยะพลาสติกที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในทะเล ผ่านแคมเปญล่าสุด STEP TO SUSTAINABILITY เพื่อเปิดโอกาสให้ ORIS Friends ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีขึ้น โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายนาฬิกา Diving รุ่น Aquis Date Upcycle ที่โดดเด่นด้วยหน้าปัดผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล PET จากทะเล จะนำไปสมทบทุนสนับสนุนการทำงานและ 3 กิจกรรมของกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ดุหยงอย่างต่อเนื่องเพื่อภารกิจฟื้นฟูท้องทะเลไทย

Oris สานต่อพันธกิจ

กลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ดุหยง เกิดจากการรวมตัวของคนชุมชนเกาะลิบง จ.ตรัง โดยมีวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการนำขยะจากแนวหญ้าทะเลมาจินตนาการสร้างงานประติมากรรมจากขยะ เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนในท้องถิ่นเกาะลิบง มีความรัก และหวงแหนในทรัพยากรท้องถิ่นของตัวเอง

ซึ่งการปลูกฝังจิตสำนึกนี้จะมีส่วนสำคัญให้เยาวชน และคนในพื้นที่มีส่วนในการอนุรักษ์หญ้าทะเลต่อไป โดยเฉพาะขยะที่อยู่ตามแนวหญ้าทะเล ซึ่งอย่างที่ทราบกันดีว่า พื้นที่เกาะลิบงนั้นเป็นแหล่งหญ้าทะเลที่มากที่สุดในประเทศไทย โดยแคมเปญ STEP TO SUSTAINABILITY ที่ ORIS เข้าไปสนับสนุน 3 กิจกรรมของกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ดุหยง ประกอบด้วย

  1. Seagrass Clean-up

กิจกรรมเก็บขยะในแนวหญ้าทะเล เพื่อปกป้องหญ้าทะเลและสิ่งมีชีวิตในทะเลเกาะลิบง อันเกิดจากการเล็งเห็นสภาพปัญหาของขยะที่เกิดเป็นภัยคุกคามต่อสัตว์ทะเลในพื้นที่ และขยะที่มาจากท้องทะเล ทำให้ทางกลุ่มเกิดการหาวิธีการในการเก็บขยะ โดยจะมีการเก็บขยะ 9 แปลงสำรวจรอบเกาะลิบง (เก็บในแปลง และนอกแปลงสำรวจ) ปีละ 3 ครั้ง คือ ฤดูกาลท่องเที่ยว หลังฤดูกาลท่องเที่ยว และระหว่างฤดูกาล

Oris สานต่อพันธกิจ Oris สานต่อพันธกิจ
Oris สานต่อพันธกิจ Oris สานต่อพันธกิจ
  1. Waste Differentiation

กิจกรรมคัดแยกขยะในหมู่บ้าน เพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดีในการคัดแยกขยะในชุมชนบนเกาะลิงบง เพื่อป้องกันปัญหากองขยะที่จะไปทำลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งหลังจากที่ได้ทำการเก็บขยะในแนวหญ้าทะเล ชายฝั่ง และในหมู่บ้านแล้ว ก็จะนำขยะมาคัดแยก และหากขยะบางส่วนที่ขายได้ก็จะนำไปขายให้ผู้รับซื้อบนเกาะต่อไป

Oris สานต่อพันธกิจ Oris สานต่อพันธกิจ
Oris สานต่อพันธกิจ Oris สานต่อพันธกิจ
  1. Sustainable Artistry

กิจกรรมที่เกี่ยวกับงานศิลปะจากขยะทะเลบนแผ่นเฟรมของเด็กๆ และเยาวชนบนเกาะลิบง ซึ่งขยะแต่ละครั้งที่ได้จากการคัดแยกส่วนใหญ่จะเป็นขยะพลาสติก เศษอวน และขยะอื่นๆ ที่ติดค้างอยู่ในแนวหญ้าทะเลจำนวนมาก โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับชุมชนและร่องน้ำจากบ่อขยะบนเกาะ ซึ่งขยะที่เจอส่วนใหญ่หากเป็นพลาสติกสภาพจะอยู่ในสภาวะที่พร้อมจะเป็นไมโครพลาสติก ทางกลุ่มฯจึงได้นำขยะบางส่วนที่ไม่ได้เป็นประโยชน์และไม่สามารถขายได้ นำมาสร้างงานศิลปะบนแผ่นเฟรม เกิดเป็นนวัตกรรมขยะที่กลุ่มเด็กๆเยาวชนบนเกาะได้มีไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์จากเศษขยะที่ไร้ค่า เพิ่มมูลค่าบนแผ่นเฟรม

Oris สานต่อพันธกิจ Oris สานต่อพันธกิจ
Oris สานต่อพันธกิจ Oris สานต่อพันธกิจ