Seiko เปิดตัว อเล็กซ์ เรนเดลล์ Seiko Friend คนที่ 3

0

ในที่สุด Seiko Friend คนที่ 3 ก็ถูกเปิดตัวออกมา ซึ่งก็คือ อเล็กซ์ เรนเดลล์ นักแสดงมากความสามารถที่มีหัวใจสีเขียว ซึ่งทุ่มเทกับงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งจากความตั้งใจในการทำงานและบุคลิกของเขาถือว่าสอดคล้องกับนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่ให้ความสนใจกับความยั่งยืนของ Seiko เช่นเดียวกับโปรเจ็กต์ใหม่ล่าสุดอย่าง Seiko Save the forest

- Advertisement -

Seiko เปิดตัว อเล็กซ์ เรนเดลล์

Seiko เปิดตัว อเล็กซ์ เรนเดลล์ Seiko Friend คนที่ 3

หลังจากที่ปล่อย Teaser ออกมาในช่วงเวลาไล่เลี่ยการเปิดตัวนาฬิการุ่นใหม่จากโปรเจ็กต์ Seiko Save the forest ในที่สุดทางด้าน ไซโก (ประเทศไทย) ก็เปิดเผยแล้วว่า Seiko Friend คนที่ 3 คือ อเล็กซ์ เรนเดลล์ นักแสดงมากความสามารถที่มีหัวใจสีเขียว ซึ่งทุ่มเทกับงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา และสอดคล้องกับนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่ให้ความสนใจกับความยั่งยืนของ Seiko

Seiko เปิดตัว อเล็กซ์ เรนเดลล์
Seiko เปิดตัว อเล็กซ์ เรนเดลล์ Seiko Friend คนที่ 3

ไซโกในฐานะหน่วยงานเอกชนที่ให้ความสำคัญกับการมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ ครอบคลุมในทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงถึงกัน หรือที่เรียกกันว่า Sustainable Development Goals (SDGs) โดยที่ผ่านมา บริษัท ไซโก (ประเทศไทย) ก็ได้จัดทำโครงการที่เป็นประโยชน์แก่สังคมและสิ่งแวดล้อมมากมายหลายโปรเจ็กต์ โดยได้ร่วมมือกับหลากหลายหน่วยงาน และองค์กร

ทั้งนี้ทางไซโกเองได้นำรายได้ส่วนหนึ่งไปสนับสนุนงานวิจัยให้กับหน่วยงานสิ่งแวดล้อมทางทะเล หรือแม้แต่จับมือกับองค์กรระดับโลก อย่าง PADI สถาบันดำน้ำ เพื่อสนับสนุนให้กับ PADI® (Professional Association of Diving Instructors®) เป็นองค์กรสำรวจและดำน้ำในมหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดย PADI AWARE Foundation เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสาธารณผ่านทางองค์กรการกุศลที่จดทะเบียนสามแห่งทั่วโลก

ภารกิจคือขับเคลื่อนการดำเนินงานระดับท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์มหาสมุทรทั่วโลกผ่านเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์พลเมือง นโยบายสาธารณะ และการสนับสนุนทุนชุมชน ด้วยพื้นฐานในการสนับสนุนจาก PADI ซึ่งเป็นองค์กรฝึกอบรมนักดำน้ำชั้นนำของโลก มุ่งสู่วิสัยทัศน์ร่วมกันเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างมนุษยชาติและท้องทะเล

Seiko เปิดตัว อเล็กซ์ เรนเดลล์
Seiko เปิดตัว อเล็กซ์ เรนเดลล์ Seiko Friend คนที่ 3

นับตั้งแต่ปี 2021 ที่ผ่านมา Seiko watch corporation ประเทศญี่ปุ่น ได้บรรจุนโยบายการดำเนินธุรกิจภายใต้หลัก (SDGs) มาเป็นอีกหนึ่งนโยบายหลักอย่างเป็นทางการ ซึ่งโครงการที่โดดเด่น และทำมาอย่างต่อเนื่องกว่า 5 ปีอย่าง Seiko Save the ocean เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ท้องทะเลไทย เป็นการร่วมมือร่วมใจกันของไซโกและหน่วยงานจากหลากหลายองค์กรในทุกระดับ ทั้งระดับท้องถิ่น จังหวัด หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน โดยได้รับการสนับสนุนจากแฟนๆ หรือกลุ่มลูกค้าไซโกจากการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท

ในโครงการต่อไป ไซโก (ประเทศไทย) ได้ดำเนินการขยายโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่อไปให้ครอบคลุมถึงทรัพยากรที่สำคัญในส่วนอื่นๆ จึงก่อเกิด Seiko Save the forest project โครงการการพิทักษ์รักษาทรัพยากรป่าไม้ แหล่งอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ป่า และพันธุ์พืชหายากใกล้สูญพันธุ์ จากความสำคัญนี้ทำให้เห็นชัดว่าเราควรตระหนักถึงการดูแล รักษาและอนุรักษ์มรดกแห่งธรรมชาติอันทรงคุณค่านี้ไว้สืบต่อไป

ด้วย โครงการกอดป่ากอดทะเล ที่อเล็กซ์ เรนเดลล์ และ EEC ได้ดำเนินการอยู่ รวมถึงโปรเจ็กต์ของ ไซโก (ประเทศไทย) ทั้ง 2 โปรเจคคือ Seiko Save the Ocean และ Seiko Save the Forest มีแนวคิดที่สอดคล้องกัน ทำให้ อเล็กซ์ เรนเดลล์ กลายเป็น Brand Friend คนสำคัญ คนที่ 3 ของไซโก (ประเทศไทย) และเป็นคนสุดท้ายของปี 2022

ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีโปรเจคที่ต้องทำร่วมกันเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติในมิติต่างๆ รวมถึงให้การสนับสนุนผู้ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และมอบความตiะหนักรู้ให้แก่คนในชุมชนได้มีความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน ที่เป็นเสมือน “บ้าน” ของพวกเขาให้มีความยั่งยืน แข็งแรง และดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นสุขตราบนานเท่านาน

Seiko เปิดตัว อเล็กซ์ เรนเดลล์
Seiko เปิดตัว อเล็กซ์ เรนเดลล์ Seiko Friend คนที่ 3

อเล็กซ์ เรนเดลล์ นับเป็นนักแสดงหนุ่มหล่อมากความสามารถเจ้าของบทบาทมากมายบนจอโทรทัศน์ที่มีความสนใจและได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังมาตลอดหลายปี เพื่อที่จะได้ทุ่มเทให้การทำงานด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างเต็มที่

โดยอเล็กซ์ ได้เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง Environmental Education Centre หรือ ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา (EEC) องค์กรที่มุ่งหวังในการส่งเสริมให้สังคมมีความรู้ และความเข้าใจต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรทางวัฒนธรรมร่วมกัน โดยผ่านกระบวนการที่เรียกว่า “สิ่งแวดล้อมศึกษา” องค์กรนี้ยังสนับสนุนการสร้างโอกาสในการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนอีกด้วย

ซึ่งงานส่วนหนึ่ง คือการทำกิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับเยาวชน เป็นการปลูกฝังให้เจเนอเรชันใหม่ๆ นี้ได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และมีความรู้ในการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน โดยเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ปี 2020 โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme หรือ UNEP)  ได้แต่งตั้งเขาให้เป็น ทูตสันถวไมตรีด้านสิ่งแวดล้อม คนแรกของประเทศไทย

Seiko เปิดตัว อเล็กซ์ เรนเดลล์

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่

  • Website : https://www.seikoboutiquethailand.com/
  • FB : Seiko Club by Seiko Thailand
  • IG : Seiko_Thailand
  • LINE OA : @Seiko_Thailand หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-255-1245 ต่อ 888