Patek Philippe เปิดศูนย์เซอร์วิสใหม่รองรับลูกค้าชาวไทย

0

Patek Philippe (ปาเต็ก ฟิลลิปป์) ยกระดับศูนย์บริการ (Service Center) ในกรุงเทพฯ เพิ่มเสริมความสมบูรณ์ ด้านงานบริการหลังการขาย การดูแลและบํารุงรักษานาฬิกาอันทันสมัย เพื่อรองรับการบริการดูแลเรือนเวลา Patek Philippe สําหรับลูกค้าและนักสะสมในประเทศไทย

- Advertisement -

Patek Philippe

Patek Philippe เปิดศูนย์เซอร์วิสใหม่รองรับลูกค้าชาวไทย

สัมพันธภาพระหว่างลูกค้า และ ปาเต็ก ฟิลลิปป์ ผู้ผลิตเรือนเวลาอิสระแห่งเจนีวารายสุดท้ายที่ดําเนินการโดยธุรกิจครอบครัว นั้นคือสิ่งหนึ่งที่ได้เริ่มต้นขึ้นนับจากการรังสรรค์การผลิตนาฬิกาเรือนแรกๆด้วยหลักสําคัญของกิจกรรมภายในโรงงานการผลิต แห่งนี้

คือความมุ่งมั่นและอุทิศทุ่มเทในด้านการบริการและการมอบซึ่งสิ่งที่ดีที่สุดของช่างนาฬิกาแห่งเจนีวาผ่านการบริการ การบํารุงรักษา และฟื้นฟูเหล่าเรือนเวลาจากแบรนด์ทั้งหมดไม่ว่าจากยุคสมัยใด อันเป็นคํามั่นสัญญาว่าจะดูแลและปกป้องรักษา ไว้ซึ่งคุณค่าของนาฬิกา และเรือนเวลาแต่ละเรือนให้กับคนรุ่นต่อไปในอนาคต

Patek Philippe

Patek Philippe คือสัญลักษณ์สําหรับแบรนด์คุณภาพระดับสูงและความเชื่อถือได้แห่งเรือนเวลา เพื่อตอกย้ําถึงความเป็นอิสระ ของโรงงานการผลิตซึ่งดําเนินการโดยธุรกิจครอบครัว โดยได้กําหนดนิยามเฉพาะแห่งเกณฑ์ด้านคุณภาพของตนเองขึ้น อีกทั้งยังเป็นที่รู้จักและยอมรับในกลุ่มของผู้ประดิษฐ์นาฬิกา

ในฐานะของแบรนด์ที่มีมาตรฐานอันเข้มงวดสูงสุดเท่าที่เคยนํามาใช้ พร้อมด้วยขั้นตอนการตรวจสอบอันพิถีพิถันและละเอียดขั้นสูงสุด ปาเต็ก ฟิลลิปป์ ได้สร้างสรรค์ตราแห่งคุณภาพ ของตนเองขึ้นในฐานะสัญลักษณ์อันทรงพลังที่จัดไว้สําหรับการพัฒนาและความก้าวหน้าทางเทคนิคในอนาคต ด้วยหัวใจหลักของ การพัฒนาปรับปรุงซึ่งผสมผสานอันเป็นหนึ่งทั้งทางด้านเทคนิค อัตราความเที่ยงตรงแม่นยํา และความไว้วางใจเชื่อถือได้ ในเรือนเวลาของแบรนด์

Patek Philippe Patek Philippe Patek Philippe

โดยคํามั่นนี้  ปาเต็ก ฟิลลิปป์ ได้สร้างเครือข่ายของศูนย์บริการหรือ Service Centers อันเป่ียมด้วยคุณภาพมาตรฐานระดับสูง พร้อมทั้งองค์ความรู้แห่งเครื่องบอกเวลา รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญและเปี่ยมด้วยพรสวรรค์สูงสุด เพื่อให้สามารถมั่นใจได้ถึง คุณค่า มรดก ไปจนถึงอนาคตของแบรนด์และเหล่าเรือนเวลาที่จะยังคงได้รับการปกป้องและความไว้วางใจได้อย่างสมบูรณ์

เช่นเดียวกับนโยบายการดําเนินการของศูนย์บริการในระดับสากลทั่วโลก ซึ่งยังคงเชื่อมโยงถึงหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวกัน ของศูนย์บริการทั้งแปดแห่งทั่วท้ังยุโรปและเอเชีย โดยศูนย์บริการในเมืองหลวงของประเทศไทยนี้ นับเป็นหนึ่งในศูนย์บริการท่ีมี ขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาค พร้อมด้วยทําเลสถานที่ตั้งหลัก ณ อาคาร เกษร ทาวเวอร์

ด้วยการเป็นศูนย์รวมสําคัญของเหล่านักสะสมในทุกช่วงวัย อีกทั้งลูกค้าใหม่ผู้เปี่ยมไปด้วยความรู้และความสนใจ จนไปถึงผู้ซึ่งหลงใหลในเรือนเวลา ประเทศไทยได้ครองบทบาทอันพิเศษสําคัญสําหรับ ปาเต็ก ฟิลลิปป์ เสมอมา โดย Deepa Chatrath (ดีพาร์ ชาทรัช) ผู้จัดการทั่วไปของ ปาเต็ก ฟิลลิปป์ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า “ในฐานะผู้ประกอบการที่ดําเนินการโดยธุรกิจครอบครัว

เรามีความรักและชื่นชมต่อลูกค้าและนักสะสมในประเทศไทยของเรา อย่างสุดซึ้ง ซึ่งหลายท่านนั้นได้มอบความไว้วางใจให้กับเรามาอย่างยาวนานหลายทศวรรษ ในการขยายศูนย์บริการ ปาเต็ก ฟิลลิปป์ ในกรุงเทพฯ ครั้งนี้ เพื่อวางเส้นทางไปสู่ความแข็งแกร่งทั้งในด้านคุณภาพและการบริการที่ดียิ่งขึ้น เพื่อทเ่ีราจะสามารถมอบการบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าในปัจจุบันและเจเนอเรชันต่อไปในอนาคตเช่นกัน”

Patek Philippe Patek Philippe
Patek Philippe Patek Philippe

ศูนย์บริการ Patek Philippe Service Center ณ กรุงเทพฯ ได้เปิดตัวอีกครั้งในรูปแบบใหม่ ซึ่งได้ครอบครองพื้นที่ ประมาณ 889 ตารางเมตร ซึ่งมากกว่าสองเท่าจากพื้นที่เดิม พร้อมขยายพื้นที่ให้ลูกค้าสําหรับการติดต่อหรือรับคําปรึกษา รวมทั้งจัดเสริมห้องวีไอพีส่วนตัวเพิ่มขึ้นอีกสองห้อง โดยเกือบครึ่งหนึ่งของพื้นที่นั้นจะเป็นส่วนของห้องเวิร์คช็อป ที่ซึ่งพร้อมสําหรับการทํางานของเหล่าช่างนาฬิกา

ตลอดจนถึงการให้บริการทั้งการดูแล บํารุงรักษา และฟื้นฟูได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ นอกจากนี้ ยังมีการขยายทีมภายในศูนย์บริการแห่งนี้ด้วยเจ้าหน้าที่ผู้พร้อมให้บริการหลังการขายกว่า 30 คน ซึ่งรวมช่างนาฬิกากว่า 11 ท่าน ผู้เปี่ยมด้วยทักษะ ที่ไม่เพียงแต่จะมอบความมั่นใจให้กับการดูแลและงานบํารุงรักษานาฬิกา สมัยใหม่แล้ว แต่ยังรวมไปถึงงานการฟื้นฟูเรือนเวลารุ่นเก่าและรุ่นต่าง ๆ นับตั้งแต่ศตวรรษที่ 19

ศูนย์บริการใหม่แห่งนี้ยังได้รับการพัฒนาในด้านการออกแบบ เพื่อรังสรรค์สถานที่นี้ให้โอบล้อมไปด้วยบรรยากาศ ของ Patek Philippe ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งการตกแต่งอย่างโดดเด่นของโคมไฟระย้าชนิดพิเศษ ทําจากบัคคาร่าต์ คริสตัล (Baccarat crystals) และมีการตกแต่งที่สะท้อนอัตลักษณ์ รวมถึงสัญลักษณ์ต่าง ๆ เพื่อเติมเต็มความประณีตวิจิตร และความหรูหราสง่างามให้กับศูนย์บริการแห่งนี้

โดยได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบเป็นสไตล์เจนีวา ภายใต้คอนเซปต์ ที่เป็นการหลอมรวมระหว่างวัสดุอันเป็นเอกลักษณ์เข้าไว้ด้วยกัน อาทิ เบิร์ดสอาย เมเปิล (Birdseye Maple) และอินเดียน โรสวูด (Indian Rosewood) พร้อมทั้งวัสดุอันซับซ้อนและทันสมัย เช่น ทองเหลือง กับการตกแต่งสไตล์วินเทจ ที่ใส่ใจในรายละเอียดของการตกแต่งที่แฝงอยู่ในทั้งพื้นและผนัง ด้วยการรังสรรค์โดยใช้วัสดุอันล้ําค่า และถ่ายทอดออกมา เป็นบรรยากาศอันแสนอบอุ่นให้กับแต่ละพื้นที่ ซึ่งสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของนาฬิกา Patek Philippe ได้เป็นอย่างดี

สําหรับลูกค้าผู้เปี่ยมด้วยความรู้ความหลงใหลสูงสุด จะสามารถรับรู้ได้ถึงองค์ประกอบอันโดดเด่นอื่น ๆ ที่ได้สร้างสรรค์ขึ้น ด้วยลวดลายสัญลักษณ์ Calatrava cross (คาลาทราวา ครอส) ในขณะที่แต่ละรายละเอียดนั้นได้รังสรรค์ขึ้นด้วยความพิถีพิถัน

ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงการตกแต่ง และในแต่ละคอนเซปต์ยังเสริมไว้ด้วยเครื่องประดับและองค์ประกอบการตกแต่งใหม่ ๆ เพื่อให้คู่ควรกับฐานะด่านแรกในการสะท้อนคุณภาพและจิตวิญญาณของ Patek Philippe ศูนย์บริการ Patek Philippe Service Center รูปแบบใหม่ในกรุงเทพฯ นี้ พร้อมแล้วที่จะเปิดประตูต้อนรับลูกค้าและนักสะสมของแบรนด์อย่างอบอุ่น

Patek Philippe Patek Philippe
Patek Philippe Patek Philippe

โรงงานการผลิต Patek Philippe ได้สร้างชื่อเสียงอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเพียงหนึ่งเดียว และได้รับการยกย่อง ท่ามกลางผู้ซึ่งหลงใหลในเรือนเวลา อันสืบเนื่องมาจากเหล่าเรือนเวลาอันสมบูรณ์แบบ และศิลปะงานฝีมือที่รังสรรค์โดย เหล่าช่างนาฬิกาของแบรนด์ การได้เป็นสุดยอดแห่งเรือนเวลานี้นับเป็นผลลัพธ์มาจากความมุ่งมั่นที่จะรักษา และเสาะแสวงหาซึ่งความสมบูรณ์แบบมาโดยตลอดนับตั้งแต่การก่อตั้งแบรนด์ขึ้นในปี ค.ศ. 1839

พร้อมเปี่ยมไปด้วยคุณค่าทั้งสิบประการที่ Patek Philippe ได้ร่วมแสดงออก นั่นคือ ความเป็นอิสระ (independence) ประเพณีค่านิยม (tradition) นวัตกรรม (innovation) คุณภาพและทักษะงานฝีมืออันประณีต (quality and fine workmanship) ความหายาก (rarity) คุณค่า (value) สุนทรียะความสวยงาม (aesthetics) การบริการ (service) อารมณ์ความรู้สึก (emotion) และมรดก (heritage) ทั้งหมดเป็นดั่งแนวคิดอันสร้างสรรค์ และแนวทางในการทํางาน ของโรงงานการผลิต พร้อมทั้งยังคงเดินหน้ารังสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดเพื่อมอบให้กับรุ่นต่อไป

ศูนย์บริการ Patek Philippe Service Center ตั้งอยู่ ณ ชั้น 9 ยูนิต นัมเบอร์ เอ ของอาคาร เกษร ทาวเวอร์ ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยเปิดทําการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น. (ปิดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดราชการ)