Cartier ประกาศรายชื่อ 33 ผู้คว้ารางวัล Cartier Womens Initiative 2023

0

Cartier (คาร์เทียร์) ประกาศรายชื่อ 33 ผู้คว้ารางวัล Cartier Women’s Initiative 2023 โดยการประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจำนวนมากที่สุดนับแต่เปิดตัวโครงการ ตอกย้ำความมุ่งมั่นที่คาร์เทียร์มีต่อการสนับสนุนผู้ประกอบการสตรีทั่วโลกที่สร้างความเปลี่ยนแปลง ด้วยธุรกิจที่รังสรรค์จากพลังบวก

Cartier Women’s Initiative 2023
Cartier ประกาศรายชื่อ 33 ผู้คว้ารางวัล Cartier Womens Initiative 2023

Cartier ประกาศรายชื่อ 33 ผู้คว้ารางวัล Cartier Womens Initiative 2023

- Advertisement -

นับตั้งแต่ปี 2006 เป็นต้นมา โครงการ Cartier Women’s Initiative ได้ช่วยให้ผู้ประกอบการสตรีที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้สามารถบรรลุศักยภาพสูงสุด ด้วยการเผยแพร่ความสำเร็จของพวกเธอให้เป็นที่ประจักษ์ และให้การสนับสนุนทั้งด้านทุนทรัพย์ ด้านสังคม ตลอดจนบุคลากรที่จำเป็นต่อการสร้างธุรกิจให้เติบโตและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ

โดยโครงการ Cartier Women’s Initiative เปิดโอกาสให้ธุรกิจจากทุกประเทศและทุกภาคธุรกิจที่บริหารงานโดยผู้หญิง หรือมีผู้หญิงเป็นเจ้าของ และมุ่งสร้างผลกระทบเชิงบวกอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนต่อสังคม ตามคำนิยามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ

16 ปีหลังการก่อตั้ง Cartier Women’s Initiative ได้ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการสตรีที่สร้างความเปลี่ยนแปลงมาแล้วทั้งสิ้น 298 คน จาก 63 ประเทศ และได้มอบเงินทุนสนับสนุนธุรกิจของผู้ประกอบการเหล่านี้เป็นจำนวน 7,440,000 ดอลลาร์สหรัฐ ด้วยความเชื่อที่มีร่วมกันในอันที่จะหาทางแก้ปัญหาความท้าทายที่เร่งด่วนที่สุดของโลก

สำหรับการจัดโครงการในปี 2023 Cartier ตอกย้ำความมุ่งมั่นด้วยการเพิ่มรางวัลระดับภูมิภาค และรางวัล Thematic พร้อมเพิ่มเงินทุนสนับสนุนและเพิ่มจำนวนผู้ได้รับรางวัลเป็น 33 คน

โครงการในปีนี้ประกอบด้วยรางวัลต่างๆ 11 รางวัล ได้แก่ รางวัลระดับภูมิภาค 9 รางวัล ซึ่งรวมภูมิภาคโอเชียเนีย และภูมิภาคแอฟริกาใต้ทะเลทรายซาฮาราที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในปีนี้ และ รางวัล Thematic 2 รางวัล โดยหลังจากเปิดตัวรางวัลผู้บุกเบิกด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Pioneer Award) ในปี 2021 ทางโครงการก็ได้เพิ่มรางวัล Thematic รางวัลที่ 2 คือ รางวัลความหลากหลาย ความเท่าเทียม และเปิดรับทุกคน (Diversity, Equity and Inclusion Award)

ซึ่งมุ่งส่งเสริมการสร้างทางออกโดยผู้ประกอบการ เพื่ออุดช่องว่างด้านการเข้าถึง ผลลัพธ์ และโอกาส ให้แก่ชุมชนที่มักถูกมองข้ามหรือด้อยโอกาส โดยรางวัลนำร่องนี้ไม่มีเงื่อนไขด้านเพศสภาพ ต่างจากรางวัลอื่นๆ ที่มอบให้ผู้ประกอบการสตรีโดยเฉพาะ

การคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลทั้ง 33 คน ซึ่งเป็นตัวแทนธุรกิจที่ชนะเลิศ 3 อันดับแรก ในประเภทรางวัลระดับภูมิภาค 9 รางวัล และรางวัล Thematic 2 รางวัล ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว และนับเป็นครั้งแรกที่ผู้ประกอบการสตรีที่สร้างความเปลี่ยนแปลงจากประเทศอาร์มีเนีย บัลแกเรีย สาธารณรัฐโดมินิกัน และสิงคโปร์ ได้รับเลือกให้เป็นผู้ได้รับรางวัลใน Cartier Women’s Initiative

Cartier Women’s Initiative 2023
Cartier ประกาศรายชื่อ 33 ผู้คว้ารางวัล Cartier Womens Initiative 2023

ซีริล วิญเญอรอง ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Cartier International กล่าวว่า “ผู้หญิงมีบทบาทสำคัญที่ Cartier ตลอดมา และ Cartier ก็ได้ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการสตรีอย่างเข้มแข็งมากว่า 16 ปี ในปีนี้เรารู้สึกตื่นเต้นอย่างยิ่งที่ได้ขยายรางวัลให้ครอบคลุมผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในทุกภูมิภาคทั่วโลก ด้วยการเพิ่มรางวัล ระดับภูมิภาค 2 รางวัล และรางวัลความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการเปิดรับทุกคน (Diversity, Equality and Inclusion Award) ซึ่งเป็นรางวัลใหม่”

การประกาศผลผู้ชนะเลิศทั้ง 11 รางวัลจะมีขึ้นในพิธีมอบรางวัลโครงการ Cartier Women’s Initiative ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2023 ณ กรุงปารีส เพื่อให้สอดคล้องกับธีมประจำปีนี้ คือ พลังเพื่อความดีงาม (Forces for Good) พิธีมอบรางวัลจะสะท้อนความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะให้โครงการ Cartier Women’s Initiative มีวิวัฒนาการต่อไป เพื่อผลักดันการร่วมแรงร่วมใจ และสร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งระบบอย่างสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ข้อ 17 “ความเป็นหุ้นส่วนเพื่อเป้าหมายการพัฒนา”

เพื่อส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนและเชิดชูพลังของการร่วมแรงร่วมใจ ผู้ชนะเลิศแต่ละรางวัลจะได้รับเงินทุนสนับสนุน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนผู้ชนะอันดับ 2 และ 3 จะได้รับเงินทุน 60,000 และ 30,000 ดอลลาร์สหรัฐตามลำดับ โดยทางโครงการได้เพิ่มเงินรางวัลในแต่ละปีเป็น 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นมูลค่าสูงสุดนับตั้งแต่ก่อตั้งโครงการเป็นต้นมา

นอกจากเงินทุนสนับสนุนจากโครงการ ผู้ได้รับรางวัลทั้ง 33 คนยังจะได้รับคำแนะนำปรึกษาที่ตรงตามธุรกิจ รวมทั้งโอกาสในการสร้างเครือข่าย และการเข้าเรียนในหลักสูตรของ INSEAD สถาบันบริหารธุรกิจชั้นนำอีกด้วย

เยี่ยมชมข้อมูลโครงการและวิดีโอ เกี่ยวกับผู้ได้รับรางวัลได้ที่ www.cartierwomensinitiative.com